torsdag 2 augusti 2012

Björktrastus transformus

Typisk för varje trädgård på våra breddgrader är den ständigt närvarande och lika ständigt föränderliga fågelarten Björktrastus transformus. Redan i maj förkunnar han sommarens ankomst genom sitt oförtrutet energiska skvattrande och drillande i varje buskage. Denna Försommarbjörktrast är måhända icke den mest dekorativa sångaren i sommarsäsongens jublande inledningskör, men man kan inte undgå att fängslas av hans ihärdighet och ohejdade entusiasm. Ack, huru mycket förtjusas vi icke av denna försommarens ambassadör!

Så småningom transformeras Försommarbjörktrasten till Maskbjörktrasten. Med fröjd iakttar vi hans trägna kamp för födan. Han skuttar med oefterhärmlig iver över gräsmattan, helst en nyklippt och regnfuktig sådan, och drar upp den ena intet ont anande daggmasken efter den andra. Näbben fylls med slingrande föda som förs till boet i någon lämplig buskes skydd. Emellanåt strider han om reviret med någon av artfränderna, ity Maskbjörktrasten samlas på lämpliga gräsmattor i sådan kvantitet att små sammanstötningar är oundvikliga. Merparten av tiden är han dock döv och blind för allt utom mask. Ack, huru mycket roas vi icke av denna sommarens födosöksartist!

Trastskydd /Vincent

Oskyddade bär /V.
Nu infaller emellertid följande fas då Maskbjörktrasten byter skepnad till Vinbärsbjörktrasten. Och det är då vårt bekymmer börjar. Med samma energi och ihärdighet som han tidigare ägnat busksång och masksök ägnar sig Vinbärsbjörktrasten nu åt de frestande, alltmer lysande bär som hänger på dignande grenar. Han tar fjädrande skutt upp bland löv och kvistar och lyckas med skicklig precision inmundiga just de frukter som vi så otåligt väntar på att ska uppnå optimal mognadsgrad. Måhända skulle vi icke förargas över en och annan kartstöld, men då allt fler Maskbjörktrastar transformeras till Vinbärsbjörktrastar ser vi ingen annan råd än att omgärda våra vinbärsbuskar med slitande, trasslande, kvävande, rivande nät. Ack, huru mycket svär vi icke över denna sensommarens rövare och marodör!

Dock - när Vinbärsbjörktrasten transformeras till Höstflyttsbjörktrast, då sörjer vi hans flykt. Han är ju ändock en kär gäst i trädgården, åtminstone i de flesta av sina transformationer. Och när Höstflyttsbjörktrasten lämnar oss, då längtar vi redan till Försommarbjörktrastens ljuvliga ankomst.

/Anna-Maria

3 kommentarer:

ingenjörernas trädgård sa...

Vilken bra beskrivning! Härligt att läsa, och så sant.
Hälsningar
Fru Sten

Åsa sa...

Tack för det underbara porträttet av den föränderliga, och förunderliga, Björktrasten!!
Ansluter genast som följare av denna blogg;-)
Åsa

Trädgård63N sa...

Tack för kommentarerna, och trevligt med fler följare! Ja, jag kan ju inte låta bli att fascineras av björktrasten för han och jag har ju delvis samma intressen i trädgården... ;)
/Anna-Maria